Aanleg

Tuinen Danneels is ontstaan uit liefde voor de natuur. Wij bouwen elke tuin, klein of groot, om tot een groene oase van rust en ontspanning.

De bodem vormt het fundament van elke tuin. De samenstelling van de grond is voor ons team een prioriteit.  Het is de voedingsbodem voor vele jaren en √©√©nmaal de tuin is aangelegd, komt men er niet meer op terug.  Vandaar dat het goed moet verzorgd worden.  


Niet alleen zorgen wij ervoor dat de juiste chemische elementen aanwezig zijn in de bodem.  We zorgen ook voor een goede waterdoorlaatbaarheid en een groot koosltofgehalte.  Pas als het echt nodig is werken we met drainage. Slechts in weinig gevallen wordt de grond afgegraven en vernieuwd.  In de meeste gevallen slagen wij erin om de bodem ter plaatse aan te passen en te verbeteren.

Niet alleen het toedienen van meststoffen is belangrijk.  Zonder een goede bodemstructuur hebben meststoffen geen nut.  Ze kunnen dan immers niet reageren en in de bodem blijven.  Het regenwater spoelt de meststoffen weg en de planten kunnen ze niet meer opnemen.  Ook de aard van de meststoffen en het tijdstip van toedienen is van belang.